Bienvenidos a Librería Eixo, tu librería en Ourense.
Llámanos al 988 255 983
TERCEIRA EDICIÓN DO CONCURSO DE MICORRELATOS LIBRERÍA EIXO

BASES DA CONVOCATORIA DA TERCEIRA EDICIÓN DO «CONCURSO DE MICRORRELATOS LIBRERÍA EIXO»

 

Con motivo da celebración do mes de libro 2023 e do noso XXV aniversario, convocamos a III edición do CONCURSO DE MICRORRELATOS LIBRERÍA EIXO, que se rexirá polas seguintes bases:

 1. Poderá participar calquera persoa maior de idade, sen límite xeográfico.
 2. Cada participante poderá mandar como máximo dous microrrelatos, debendo utilizar un pseudónimo diferente para cada microrrelato presentado.
 3. Pódense presentar traballos tanto en lingua castelá coma en lingua galega.
 4. “EPÍLOGO”, será a palabra que necesariamente deberá figurar no texto.
 5. A extensión será dun máximo de 150 palabras, sen contar o título.
 6. Os microrrelatos deberán ser inéditos e orixinais, sin ter sido premiados anteriormente e sin ter sido presentados de forma simultánea a outros certames.
 7. As obras enviaranse por correo electrónico co asunto “III Concurso Microrrelatos Librería Eixo” á dirección de correo electrónico cultura@libreriaeixo.com  . No mail deberán adxuntarse dous documentos en formato PDF: un será o microrrelato, e outro no que aparezca o título da obra xunto cos datos persoais do autor ou autora (nome, apelidos, teléfono de contacto e mail)
 8. O plazo de admisión, que comeza o día 1 de abril, rematará ás 12 da noite (24,00 h) do día 23 de abril, día do libro.
 9. gañador darase a coñecer o xoves día 25 de abril.
 10. PREMIO consistirá nun vale por 100 euros a gastar en LIBROS do noso establecemento e entregarase o sábado 27 de abril en EIXO, sobre as 12,00 da mañá, sendo imprescindible a asistencia do galardonado para recibir o premio.
 11. O xurado estará composto por Juan Fernández Hermida (poeta, cantautor e editor),  gañadora da edición anterior,  e un representante da Librería Eixo, e otorgará o premio atendendo aos criterios de orixinalidade, creatividade, calidade literaria e adecuación á temática do concurso.
 12. O persoa gañadora manterá os dereitos de autoría do microrrelato, aínda que cede os dereitos para que a organización poida facer uso no marco da actividade divulgativa da librería, sempre sen fins comerciais. Os traballos non premiados non serán utilizados para fin algún
 13. A participación no concurso supón a total aceptación das presentes bases.